Word strategisch adviseur door gebruik te maken van eV-ict.

Wij werken uitsluitend met geselecteerde businesspartners. Waarom? Onze partners hebben inzicht in de werking van de klantorganisaties en herkennen de kansen, voordelen en mogelijkheden van de eV-ict dienstverlening daarin. Dat gecombineerd maakt dat zij een strategische gesprekspartner worden voor senior management en C-level. Dit biedt meerwaarde voor alle betrokkenen, verhoogt de efficiency en draagt bij aan verbeteringen en transparantie in iedere organisatie.

Welke support ontvangen businesspartners van eV-ict ?

eV-ict adviseert haar businesspartners invulling te geven en te investeren in enkele belangrijke rollen. Denk hierbij aan Strategische Consultants, Data Analisten en Business Analisten. Een project waar eV-ict wordt gebruikt bestaat uit drie niveaus waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende expertise.

Er is een on-boardingtraject inclusief trainingen dat alle partners moeten volgen waarbij het eV-ict model wordt uitgelegd en toegelicht. In deze training worden ook de drie niveaus behandeld, hierbij een kort overzicht:

 • Voortraject:
  • Na het akkoord om gebruik te gaan maken van eV-ict wordt er een kick off georganiseerd met alle betrokkenen en stakeholders in de organisatie;
  • Het daadwerkelijk verzamelen van alle (ruwe) data aan vooraf gestelde criteria.
  • Het valideren van de data.
 • Het verwerken van data:
  • Bottom-up verwerken van de niet-geaggregeerde data op verschillende niveaus en dimensies;
  • Het mogelijk maken om data top-down in te zien tot aan de bron.
 • De resultaten:
  • Uitleg van het dashboard en de functionaliteiten;
  • Toelichting op diverse rapportages omtrent herleiden en verklaren van uitkomsten;
  • Het doen van aanbevelingen.
null

DIEPGANG

null

GRIP

null

BEWUSTZIJN

null

DIEPGANG

null

GRIP

null

BEWUSTZIJN