Uw ruwe data

Om eV-ict optimaal te laten werken is het noodzakelijk dat alle beschikbare data wordt aangeleverd. Tijdens de initiële inrichting van uw eV-ict omgeving maken we afspraken over welke data wordt aangeleverd en wanneer. Alle aangeleverde data wordt bewaard in een digitale kluis. eV-ict verwerkt onder andere data vanuit boekhoudsoftware, HR-systemen, ERP-systemen, ICT-managementsystemen, supportsystemen en actuele facturen. eV-ict integreert ook naadloos met spend auditors zoals Snow. Zij richten zich uitsluitend op kostenbeheersing van licenties, maar eV-ict gaat verder dan dat omdat eV-ict ook loon- en hardwarekosten meeneemt in de analyses. eV-ict kijkt naar total costs of ownership en niet alleen naar het applicatielandschap.

Datavalidatie

Zodra alle data is aangeleverd begint het validatieproces. Indien er informatie mist of de aangeleverde data niet volledig is doet het systeem een aanvullingsverzoek. Hoe meer data wordt aangeleverd, hoe vollediger het beeld is dat wordt gegeven over de organisatie. Wordt de data niet volledig aangeleverd, dan ontstaat er ook geen volledige weergave van de ICT-kosten. In ICT noemen we dit ook wel “rubbish in, rubbish out”.

Verwerking

De aangeleverde ruwe data wordt gecategoriseerd, gekoppeld, verwerkt en verrijkt middels de AI algoritmes van eV-ict. Met ruwe data wordt bedoeld: niet-geaggregeerde data. De verwerking gaat via een bottom-up aggregatie tussen verschillende dimensies en niveaus van de organisatie. Door het koppelen van data wordt duidelijk in welke samenhang de ICT-middelen worden ingezet, welke medewerkers en groepen daar gebruik van maken en wat de kosten zijn van de diverse services. Het eV-ict datamodel koppelt data uit drie verschillende domeinen: organisatie, financiën en techniek. Het systeem leert hoe de klantenorganisatie werkt en op basis daarvan worden steeds efficiëntere rapportages geproduceerd die maandelijks te zien zijn.

Resultaten

De verwerkte data wordt overzichtelijk weergegeven middels een dashboard  in een serie grafieken en overzichtelijke tabellen. Deze grafieken en tabellen geven waar noodzakelijk de mogelijkheid tot verder inzoomen op de data om in geval van vragen de onderliggende stukken uit de organisatie te tonen. eV-ict geeft inzicht in de kosten per kostenbron, per kostenplaats, per ICT dienst, per leverancier, per gebruiker, per ICT component en per maand. De oorsprong van de data kan bekeken worden via een zogeheten drill down menu. Op deze manier is alle data te herleiden tot de brondata. Dit toont transparantie: waar komen mijn ICT-kosten vandaan. Om een idee te krijgen van deze rapportages klik hier.

null

DIEPGANG

null

GRIP

null

BEWUSTZIJN

null

DIEPGANG

null

GRIP

null

BEWUSTZIJN