Is het nodig om software te installeren?

Nee, dit hoeft niet. Het dashboard is als een SAAS oplossing beschikbaar waardoor geen software op systemen van de klant behoeft te worden geïnstalleerd. Wel kan optioneel en in overleg software op de systemen van de klant worden geïnstalleerd als hulp bij het verzamelen van data. Indien gewenst kan de maandelijkse aanlevering van datafiles deels of volledig geautomatiseerd worden. Wellicht is hier aanvullende software voor nodig

Hoe lang duurt het ongeveer voordat er een representatief beeld is over de kosten van ICT?

Dit is sterk afhankelijk van diverse factoren zoals grootte van de organisatie, aantal administraties die het voert, complexiteit en hygiëne van de administraties, inzet en beschikbaarheid medewerkers bij de validatie. eV-ict werkt met iteraties waarbij in de eerste iteratieslag een 80% compleetheid wordt bereikt (tot maximaal 95 – 98%). Tijdens het proces van data verzamelen, beoordelen en iteratieslagen worden over het algemeen al diverse nuttige bevindingen onderkend waar direct al voordelen uit gehaald kunnen worden. Er hoeft dus niet gewacht te worden om een volledig beeld te hebben alvorens waardevolle inzichten te verkrijgen. In de maandelijkse verwerking is enkele dagen na de laatste aanlevering van de (financiële) datafiles het ‘beeld’ geactualiseerd.

Kun je ook calculaties maken wat een migratie bijvoorbeeld kost naar de cloud. Huidige kosten versus toekomstige kosten?

Gedeeltelijk; de werkelijke kosten zijn vooraf bij sommige cloud diensten moeilijk of niet in te schatten. Wat wel kan en gebeurt is zorgen dat in het beslistraject appels met appels vergeleken worden: alle kosten die in de bestaande situatie voor een toepassing gemaakt worden zijn in kaart gebracht. Het migratietraject zelf kan niet bepaald worden via het eV-ict model. Het model levert tevens input voor het uitvoeren van What-if scenario’s waarbij alle kosten worden meegenomen. Ook over de volledige levenscyclus van de services.