Bij gemeentes wisselen medewerkers vaak van functie en afdeling en bij iedere functie en afdeling horen eigen autorisaties. Wanneer een medewerker van functie wisselt worden er vaak meer autorisaties verleend, maar worden er geen autorisaties ingenomen. Teveel mensen hadden toegang tot systemen met privacygevoelige informatie. Toen wij dit opmerkten is onmiddellijk rechtgezet om aan de wet te voldoen.