Sanquin maakt al enige tijd en naar volle tevredenheid gebruik van eV-ict. Binnen de organisatie is er behoefte aan transparantie en de mogelijkheid om doorbelasting te kunnen doen. Hierdoor is het voor de financiële afdeling nu mogelijk de diverse budgethouders binnen de organisatie eerlijk door te belasten en inzicht te geven in daadwerkelijk gebruik en de bijbehorende ICT-kosten.